Tűzgyújtási tilalom térkép
 
A klímaváltozás és az erdők kapcsolata
 
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Agrárgazdasági Minisztérium
Muzsikál az erdő
 

ÉSZAKERDŐ
Erdőgazdasági Zrt.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az ország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gazdálkodik.

A Társaság kezelésében lévő összes terület 107 ezer hektár, melyből az erdőterület 103 ezer hektár, amely az ország erdőterületének 6 %-át teszi ki. Erdeinek túlnyomó részét az Északi Középhegység erdőgazdasági tájcsoport keleti felének tájai ölelik fel.

A tájcsoport domborzati, vízrajzi jellemzői, talajviszonyai igen változatosak, s ezekkel összefüggésben a hegyekkel és völgyekkel szaggatott tájak fatenyészeti viszonyai is nagyon változatos képet mutatnak. Bár a jelenlegi erdőterületeken igen jó fejlődésű és nagy fatömeg hozamú állományokat is találunk, nagy területeket borítanak olyan állományok, amelyeknek fahozama nem kielégítő.

Az őshonos fafajok közül a kocsánytalan tölgy, és a bükk foglalja el a terület 2/3 részét, s ugyanezek alkotják az élőfa készlet 69 %-át.

A megyényi terület és rajta a hatalmas erdővagyon az ÉSZAKERDŐ Zrt. gazdálkodásának alapja. E mellett szolgálja az embernek a természet iránt támasztott igényeit, egyszersmind biztosítania kell természeti környezetünk védelmét.

 
 

Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. főtevékenysége az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, melyet a 14 hagyományos erdészet működtetése révén lát el.

A fa újratermelhető nyersanyag és energia forrás. A részvénytársaság az erdővel való gazdálkodást a törvény által meghatározott "fenntartható" módon gyakorolja. Hosszabbtávú erdőtervek szerint egyenletesen termeli ki a vágásérett erdőt, s a levágott állomány helyett folyamatosan újat hoz létre. A fiatal erdőt a vágásfordulóig előre meghatározott célok érdekében neveli. Ennek az ismétlődő körfolyamatnak a rendszeres és egyenletes eredményessége érdekében az ÉSZAKERDŐ Zrt. a természetszerű, természet közeli erdőgazdálkodásra törekszik, ezért szorgalmazza, elősegíti az erdők természetes felújítását.

Cégünk erdősítéseiben favorizálja az őshonos fő- és elegyfafajokat, az erdőnevelés során ezek alkotta célállományok kialakulását támogatja. Radikális megoldásként évtizedek óta alkalmazza a szerkezet-átalakítást.

Erdeiben a felújítási, nevelési és fakitermelési munka szakaszban egyaránt a természetest megközelítő változatosság létrehozására törekszik. Ez az állapot a gazdag és harmonikus erdei életközösség kialakulásának feltétele, amelynek biztosítását és megőrzését a Társaság alapfeladatának tekinti.

A Részvénytársaság fentiek jegyében - kíméletes technológiák alkalmazásával - évente átlag 150-200 ha mesterséges erdősítést végez el, 600-700 ha új erdőt ad át, és 6000-7000 ha-on végez ápolási munkát.

Fakitermeléssel érintett terület - az előhasználatokkal együtt - átlagosan 5000 ha évente, amelyről 230 ezer nettó m3 fa kerül letermelésre. A kitermelt fának 96 %-a kerül -hengeres állapotban, ipari vagy fűtési célra - közvetlenül piacra.

Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. által kezelt terület természeti értékekben igen gazdag. Ezek megóvását - különböző fokú - védettség szolgálja. A Társaság összes gazdálkodási területének 46 %-a védett, melyből 29 %-a Nemzeti Park és 17 % a Tájvédelmi Körzet. A kezelt területből összesen 83,2 ezer hektár a kijelölt NATURA 2000 terület. A természetvédelmi korlátozásokkal érintett terület összesen 83 ezer hektár, a kezelt terület 78 %-a.

A természet és az emberi környezet védelme érdekében annak megszerettetését, megismertetését is céljának tekinti az Erdőgazdaság. Gyermekek és felnőttek számára egyaránt tanulságos erdei tanösvényeket hozott létre, ahol szakszerű vezetés segítségével bővíthetik a természettel kapcsolatos ismereteiket. A Társaság részt vesz az országos erdei iskola-programba is, amelynek folyamatos fejlesztését az ifjúság természetszeretetének és a jövő generációk életminőségének növelése érdekében vállalja.

Közjóléti tevékenységeink között meghatározó szerepet tölt be két erdei vasutunk működtetése. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút és a Pálházi Állami Erdei Vasút évente közel 200-250 ezer utast szállít. Mindkét vasutunk fontos kiegészítője az erdei iskolai programoknak.

A társaság árbevételeiből fedezi erdőkezelési alapfeladatainak elvégzését, a szervezet működtetését, és annak jelentős részét közvetlenül, vagy közvetve közjóléti, közcélú tevékenységre fordítja. E mellett a költségvetésbe évente közel nettó 1 milliárd forintot fizet be különféle adók, illetékek, járulékok formájában.

A társaság 350 főállású munkavállalóval végzi feladatait a nemzetgazdasági átlag alatti jövedelmi viszonyok között. Több éve folyamatosan 200-600 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz az erdőápolási munkák elvégzésére, és 1000-1500 fő más vállalkozásban dolgozónak ad munkalehetőséget.

 
 
Zay Adorján
vezérigazgató
 
 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet