Tűzgyújtási tilalom térkép
 
A klímaváltozás és az erdők kapcsolata
 
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Herman Ottó mozdony
Agrárgazdasági Minisztérium
Muzsikál az erdő
 

ÉSZAKERDŐ
Erdőgazdasági Zrt.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az ország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gazdálkodik.

A Társaság kezelésében lévő összes terület 107 ezer hektár, melyből az erdőterület 103 ezer hektár, amely az ország erdőterületének 6 %-át teszi ki. Erdeinek túlnyomó részét az Északi Középhegység erdőgazdasági tájcsoport keleti felének tájai ölelik fel.

A tájcsoport domborzati, vízrajzi jellemzői, talajviszonyai igen változatosak, s ezekkel összefüggésben a hegyekkel és völgyekkel szaggatott tájak fatenyészeti viszonyai is nagyon változatos képet mutatnak. Bár a jelenlegi erdőterületeken igen jó fejlődésű és nagy fatömeg hozamú állományokat is találunk, nagy területeket borítanak olyan állományok, amelyeknek fahozama nem kielégítő.

Az őshonos fafajok közül a kocsánytalan tölgy, és a bükk foglalja el a terület 2/3 részét, s ugyanezek alkotják az élőfa készlet 69 %-át.

A megyényi terület és rajta a hatalmas erdővagyon az ÉSZAKERDŐ Zrt. gazdálkodásának alapja. E mellett szolgálja az embernek a természet iránt támasztott igényeit, egyszersmind biztosítania kell természeti környezetünk védelmét.

 
 

Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. főtevékenysége az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, melyet a 14 hagyományos erdészet működtetése révén lát el.

A fa újratermelhető nyersanyag és energia forrás. A részvénytársaság az erdővel való gazdálkodást a törvény által meghatározott "fenntartható" módon gyakorolja. Hosszabbtávú erdőtervek szerint egyenletesen termeli ki a vágásérett erdőt, s a levágott állomány helyett folyamatosan újat hoz létre. A fiatal erdőt a vágásfordulóig előre meghatározott célok érdekében neveli. Ennek az ismétlődő körfolyamatnak a rendszeres és egyenletes eredményessége érdekében az ÉSZAKERDŐ Zrt. a természetszerű, természet közeli erdőgazdálkodásra törekszik, ezért szorgalmazza, elősegíti az erdők természetes felújítását.

Cégünk erdősítéseiben favorizálja az őshonos fő- és elegyfafajokat, az erdőnevelés során ezek alkotta célállományok kialakulását támogatja. Radikális megoldásként évtizedek óta alkalmazza a szerkezet-átalakítást.

Erdeiben a felújítási, nevelési és fakitermelési munka szakaszban egyaránt a természetest megközelítő változatosság létrehozására törekszik. Ez az állapot a gazdag és harmonikus erdei életközösség kialakulásának feltétele, amelynek biztosítását és megőrzését a Társaság alapfeladatának tekinti.

A Részvénytársaság fentiek jegyében - kíméletes technológiák alkalmazásával - évente átlag 150-200 ha mesterséges erdősítést végez el, 600-700 ha új erdőt ad át, és 6000-7000 ha-on végez ápolási munkát.

Fakitermeléssel érintett terület - az előhasználatokkal együtt - átlagosan 5000 ha évente, amelyről 230 ezer nettó m3 fa kerül letermelésre. A kitermelt fának 96 %-a kerül -hengeres állapotban, ipari vagy fűtési célra - közvetlenül piacra.

Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. által kezelt terület természeti értékekben igen gazdag. Ezek megóvását - különböző fokú - védettség szolgálja. A Társaság összes gazdálkodási területének 46 %-a védett, melyből 29 %-a Nemzeti Park és 17 % a Tájvédelmi Körzet. A kezelt területből összesen 83,2 ezer hektár a kijelölt NATURA 2000 terület. A természetvédelmi korlátozásokkal érintett terület összesen 83 ezer hektár, a kezelt terület 78 %-a.

A természet és az emberi környezet védelme érdekében annak megszerettetését, megismertetését is céljának tekinti az Erdőgazdaság. Gyermekek és felnőttek számára egyaránt tanulságos erdei tanösvényeket hozott létre, ahol szakszerű vezetés segítségével bővíthetik a természettel kapcsolatos ismereteiket. A Társaság részt vesz az országos erdei iskola-programba is, amelynek folyamatos fejlesztését az ifjúság természetszeretetének és a jövő generációk életminőségének növelése érdekében vállalja.

Közjóléti tevékenységeink között meghatározó szerepet tölt be két erdei vasutunk működtetése. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút és a Pálházi Állami Erdei Vasút évente közel 200-250 ezer utast szállít. Mindkét vasutunk fontos kiegészítője az erdei iskolai programoknak.

A társaság árbevételeiből fedezi erdőkezelési alapfeladatainak elvégzését, a szervezet működtetését, és annak jelentős részét közvetlenül, vagy közvetve közjóléti, közcélú tevékenységre fordítja. E mellett a költségvetésbe évente közel nettó 1 milliárd forintot fizet be különféle adók, illetékek, járulékok formájában.

A társaság 350 főállású munkavállalóval végzi feladatait a nemzetgazdasági átlag alatti jövedelmi viszonyok között. Több éve folyamatosan 200-600 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz az erdőápolási munkák elvégzésére, és 1000-1500 fő más vállalkozásban dolgozónak ad munkalehetőséget.

 
 
Zay Adorján
vezérigazgató
 
 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet