Tűzgyújtási tilalom térkép
 
A klímaváltozás és az erdők kapcsolata
 
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Herman Ottó mozdony
Agrárgazdasági Minisztérium
Muzsikál az erdő
 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

2011. évi CXII. törvény 33.§ (2) - (4) bekezdés és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. sz. melléklete szerinti közzétételi listák:

II. A társaság tevékenységére, működésére vonatkozó adatok:

II.1. A társaság fő tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

143/2009. (VII.6.) Korm. rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

61/2017.(XII.21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

36/2010.(IV.13.) FVM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól

71/2010.(V.13.) FVM rendelet az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól

79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Egyéb jogszabályok

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény a közigazgatási rendtartásról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

2016/679. Európai parlamenti és további rendelet

2016/679. Európai parlamenti és további rendelet

158/2019. (VI.28.) Korm.rendelet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Alapszabály aktuális
Alapszabályok archívuma
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat aktuális
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatok archívuma

II.2. Hatósági ügyek intézésének rendje:
Nincs hatósági ügyintézés.

II.3. Társaság által nyújtott közszolgáltatások:
Nincs közszolgáltatás nyújtás.

II.4. A társaság nyilvántartásai:
Adatvédelmi tájékoztató
http://eszakerdo.hu/magyar/kozerdek/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

II.5. Nyilvános kiadványok:
Nincs nyilvános kiadvány.

II.6. A társaság döntései és a döntéshozatal rendje:
Nincs közzétételi kötelezettség alá tartozó adat.

II.7. Döntések, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabály tervezetek, javaslatok

Nincs közzétételi kötelezettség alá tartozó adat.

II.8. A társaság által kiírt pályázatok:
Ingatlan bérbeadás
Hámori garázs bérbeadása
http://www.eszakerdo.hu/magyar/hirdet/hamori_garazs.htm
Mezőkövesdi Zsóry Üdülő bérbeadása
http://www.eszakerdo.hu/magyar/hirdet/mzsori_udulo.htm

II.9. Hirdetmények, tájékoztatók turistáknak
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/aktualis_uj.htm
Tűzifa-értékesítés
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/tuzifa_uj.htm
Tájékoztatás gomba és vadgyümölcs gyűjtésének szabályozásáról
http://www.eszakerdo.hu/magyar/turista/gomba_vadgyomolcs.pdf
Tájékoztatás a gyógynövénygyűjtés szabályairól
http://www.eszakerdo.hu/magyar/turista/gyogynoveny.pdf

II.10. Közérdekű adatigénylés
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje.
http://www.eszakerdo.hu/magyar/kozerdek/kozerdeku_adatok_megismerese.pdf

II.11. A társaságra vonatkozó különös közzétételi listák
Nincs különös közzétételi lista.

 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet