Tűzgyújtási tilalom térkép
  Időkép webkamerája
a Lillafüred - Zsófia-kilátóról
 
   
     
   
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Agrárminisztérium
Muzsikál az erdő
A Mi Erdőnk
 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

2011. évi CXII. törvény 33.§ (2) - (4) bekezdés és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. sz. melléklete szerinti közzétételi listák:

II. A társaság tevékenységére, működésére vonatkozó adatok:

II.1. A társaság fő tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

61/2017.(XII.21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

36/2010.(IV.13.) FVM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól

255/2021. (V.18.)Korm. rendelet az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

244/2020. (V.28.) Kor. rendelet az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

79/2004.(V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Egyéb jogszabályok

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

2016/679. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

158/2019. (VI.28.) Korm.rendelet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Alapszabály aktuális
Alapszabályok archívuma
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat aktuális
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatok archívuma

II.2. Hatósági ügyek intézésének rendje:
Nincs hatósági ügyintézés.

II.3. Társaság által nyújtott közszolgáltatások:
Nincs közszolgáltatás nyújtás.

II.4. A társaság nyilvántartásai:
Adatvédelmi tájékoztató
http://eszakerdo.hu/magyar/kozerdek/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

II.5. Nyilvános kiadványok:
Nincs nyilvános kiadvány.

II.6. A társaság döntései és a döntéshozatal rendje:
Nincs közzétételi kötelezettség alá tartozó adat.

II.7. Döntések, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabály tervezetek, javaslatok

Nincs közzétételi kötelezettség alá tartozó adat.

II.8. A társaság által kiírt pályázatok:
Ingatlan bérbeadás
Hámori garázs bérbeadása
http://www.eszakerdo.hu/magyar/hirdet/hamori_garazs.htm

II.9. Hirdetmények, tájékoztatók turistáknak
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/aktualis_uj.htm
Tűzifa-értékesítés
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/tuzifa_uj.htm
Tájékoztatás gomba és vadgyümölcs gyűjtésének szabályozásáról
http://www.eszakerdo.hu/magyar/turista/gomba_vadgyomolcs.pdf
Tájékoztatás a gyógynövénygyűjtés szabályairól
http://www.eszakerdo.hu/magyar/turista/gyogynoveny.pdf

II.10. Közérdekű adatigénylés
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje.
http://www.eszakerdo.hu/magyar/kozerdek/doktar/kozerdeku_adatok_megismerese.pdf
Közérdekű adatok megismerése, archívum

II.11. A társaságra vonatkozó különös közzétételi listák
Nincs különös közzétételi lista.

 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet