Tűzgyújtási tilalom térkép
 
A klímaváltozás és az erdők kapcsolata
 
     
ÁSZ vizsgálat 2015
ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook
kisvasúti projekt
Agrárgazdasági Minisztérium
Muzsikál az erdő
 
Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

Füzárradványi kastélypark"A pályázati konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai értékeinek helyreállítását célozza." A pályázati rendszer kétfordulós.

A Füzérradványi Károlyi-kastélypark hazánk egyik legszebb és legnagyobb történeti kertje. Egyedülálló érték, mely számos szakmai körben világhíres hazai és nemzetközi kertész és tájépítész munkáját dicséri. Az országos természetvédelmi védettség alatt álló történeti park egyaránt otthont ad helyi és telepített fajoknak, egyértelműen részét képezi a térség, a régió és Magyarország természeti kincseinek.

FüzérradványA projekt célja a füzérradványi Károlyi-kastély parkjának fénykorabeli állapotának helyreállítása. A megvalósuló fejlesztés szükségszerűségét indokolja, hogy a II. világháborút követően évtizedeken keresztül a kastélyt és a hozzá tartozó parkot nem rendeltetésének megfelelően vették igénybe, s gondozása szinte teljesen elmaradt. A kastélypark mai állapota a látogató közönség számára lehangoló - a beruházás az elhagyott, gondozatlan sétányok, hajdani nyíltvizű halastavak és az egyedülálló dendrológiai gyűjtemény megmentésére és rekonstrukciójára irányul. A kert megújításával a természetvédelmi célok mellett fontos a füzérradványi Károlyi-kert eredeti szépségének és pompájának bemutatása, az ide látgatók számára járható utak, gondozott zöldterületek és nagyszerű tájképi látványok biztosítása.

A pályázat a történeti kastélypark szinte teljes egészének rekonstrukciójára, és vizes élőhelyeinek helyreállítására vonatkozik, melyhez kiindulási alapot a kastélypark fénykorabeli állapota szolgáltatott. (Nem részei a pályázatnak a magántulajdonú területek, és egy Önkormányzati ingatlan, mely a kastélyparkhoz szervesen nem kapcsolódik.)

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2010. novemberében nyújtotta be első fordulós pályázatát, melynek címe „A füzérradványi Károlyi-kastélypark térszerkezetének és vízrendszerének rekonstrukciója”.

A pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, annak kódszáma:

KEOP-7.3.1.3/09-2010-0021

Az első fordulós pályázat elszámolható nettó összköltsége 14.117.646 Ft, a támogatás 85%-os intenzitású.

Az első forduló a pályázat előkészítésének szakasza. Itt történik meg a kastélypark geodéziai felmérése, a teljes növényállomány kataszterének elkészítése, régészeti kutatás, lőszer-mentesítési terv elkészítése, a Részletes Megvalósíthatósági Terv elkészítése, a kertépítészeti engedélyes és kiviteli terv készítése, és a vízépítészeti engedélyes és kiviteli terv készítése. Ebben a szakaszban szükséges megszerezni a beruházást jóváhagyó Hatósági engedélyeket is. (előzetes vizsgálati eljárás, vízjogi létesítési engedély, természetvédelmi engedély, örökségvédelmi engedély, építési engedély)

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2012. októberében nyújtotta be második fordulós pályázatát, melynek azonosító kódszáma: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0018.

A pályázatunkat a második fordulóban is támogatásra érdemesnek ítélték, a megítélt támogatási összeg: 249.841.530 Ft, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, a támogatás 100%-os intenzitású.

FüzérradványA füzérradványi Károlyi-kastélyt övező park országos jelentőségű arborétum. A dendrológiai kert úgy készült, hogy a kastély szomszédságában lévő erdőbe tisztásokat vágtak. A kastélyt, vagy csak tornyát látványban felbukkanni engedő nyiladékokat képezve, kialakítottak egy gyepes tisztásrendszert, és annak térfalait különleges fa- és cserjefajtákkal „bélelték ki”. A fák alakja, lombszíne, virágzásának vagy színének időbeli játéka adja a gyűjteményes kert hihetetlenül szép látványsorozatát.

A projekttől elvárt eredmények:

A projekt keretében számos rekonstrukciós tevékenység valósul meg. A hajdani, mára teljesen eliszaposodott Nagy-halastó és a Kis-halastó újra kiépítése, a lepusztult zsiliprendszer és támfalak felújítása mellett a tavak vizének utánpótlásához elengedhetetlenül szükséges a parkban található források rendbetétele. A tó megújításával egyrészről kellemes kikapcsolódási lehetőséget, nagyszerű látványt biztosítana a látogatóknak, másfelől a vízi élővilág is visszanyerné régi élőhelyét. A régen lovaskocsival is járható utak gyalogos célú felújítása szintén megvalósul, a nyomvonalukon futó műtárgyakkal együtt. A park területén áthaladó főút a helyi önkormányzat közreműködésével elvezetésre kerül. Az elvadult és cserjésedő rétek és zöldterületek rendbetételével, valamint a tájidegen, agresszív, nem védett gyomnövények ritkításával és irtásával újra biztosítható a védett és őshonos fajok élettere. Az utakat eltorlaszoló, jelenleg balesetveszélyes, kidőlt fatörzseket el szükséges távolítani - kiesőbb, erdős részre szállításukra kerül sor, mivel számos ritka rovar- és madárfajnak szolgálnak otthonul. Megvalósul az idős, akár több száz éves faegyedek kezelése és metszése, emellett a kastélypark bevezető útja, a Fenyves-allé szintén megújul.

A fentiekhez kapcsolódóan a fejlesztés fenntarthatóságát szolgáló munkálatok is elvégzésre kerülnek: új kerítésszakaszok épülnek ki, a látogatók számára tájékoztató infrastruktúra, új kapuzatok, sétányok épülnek a kiegészítő infrastruktúra mellett.

 
ÉSZAKERDŐ Zrt. © 2011. | Jogi, adatvédelmi nyilatkozat | Honlap térkép | Elérhetőség
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat | Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelmi tájékoztató 5. sz. melléklet